Viitor/Continuitate

Obiectivele acestui proiect s-au înscris într-un demers amplu și de lungă durată, prognozat să continue și după finalizarea finanțării. Arhiva Fișierul central al patrimoniului cultural național, creată între anii 1970-1990, din care face parte materialul digitizat, conține un număr de approximativ 225.000 de fișe analitice de evidență ale bunurilor culturale și imobile trimise de muzeele și oficiile județene de patrimoniu din toată țara. Așadar, solicitantul proiectului, Institutul Național al Patrimoniului, și-a propus să continue activitățile de digitizare, indexare și publicare a tuturor fișelor analitice de evidență, incluzând domenii precum: arte plastice, carte veche, etnografie, artă religioasă, arhitectură, numismatică etc.