Obiective

Odată cu desfășurarea acestui proiect, s-a urmărit transformarea unei arhive tradiționale, până acum inaccesibilă publicului, într-o resursă de calitate accesibilă oricui, prin recuperarea memoriei unei generații de profesioniști (arhitecți, istorici, muzeografi) care au realizat fișele de monument. Având în vedere că această arhivă este predispusă la deteriorare cauzată de trecerea timpului, conservarea sa prin digitizare a reprezentat o alternativă potrivită. În acest fel, proiectul a contribuit la conturarea istoriei unor monumente, care altfel par lipsite de sens și personalitate, pe fondul unei cereri acute de informații sistematizate și standardizate despre monumentele istorice și în special a celor de for public.

La fel de importantă a fost și este conștientizarea valorii monumentelor în discuție de către comunitățile ce le dețin, dar și de către toți cei care vor accesa baza de date. Tocmai din acest motiv, în cadrul proiectului s-au derulat diverse activități de promovare, pentru a face cunoscut patrimoniul de acest tip. Au fost organizate conferințe și seminarii dedicate persoanelor interesate și studenților de la facultățile de istorie, prin implicarea Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice și a Clubul Universitar de Cartofilie, Filatelie și Maximafilie, pentru a promova accesibilizarea arhivelor de patrimoniu și studiul monumentelor comemorative.

Pe lângă aceste scopuri punctuale, proiectul poate reprezenta și un prilej  de promovare a soluției de accesare a arhivelor inaccesibile publicului, prin digitizare și încărcare on-line, și prin utilizarea metodelor moderne de cartografiere digitală. Mai mult, sprijină inițiativele europene și românești de a oferi acces la cât mai multe date deschise.

Demersul nostru s-a înscris și în susținerea programului de celebrare a Centenarului României Moderne și a Anului Patrimoniului Cultural European, și în contextul necesității creșterii contribuției României la Europeana, biblioteca digitală Europeană.