Monument al eroilor căzuți în Primul Război Mondial
Mausoleu | Mărășești

Identificator: MON-39-523
Nume: Monument al eroilor căzuți în Primul Război Mondial
Autor: George Cristinel, arhitect; I. Jalea, sculptor; C. Medrea, sculptor; Eduard Săulescu, pictor
Localizare: Pe șoseaua națională Focșani-Mărășești, la km 223, la 150 m de axul șoselei
Datare: 1924; 1938
Material și tehnică:
SIRUTA: 174931
Localitate:
Județ:
Descriere: Monumentul, realizat din blocuri de andezit de Deva și din mortar (ciment și nisip) a fost construit în două etape: între 1923 și 1927 a fost edificat parterul iar între 1936-1938 a fost realizată cupola. Parterul are opt culoare radiale și unul circular precum și opt încăperi circulare cu gropi comune (6 000 de oseminte) și o rotondă. În zona centrală se află dispuse două sarcofage. Interiorul a fost decorat cu picturi care redau scene de luptă. Întreaga construcție a fost realizată în stil romanic, fiind asemănătoare monumentului de la Adamclisi. La exterior, cupola este acoperită cu basoreliefuri, reprezentând scene de luptă, care însumează 104 metri pătrați. Deasupra monumentului este fixată o cruce. Zona de protecție însumează 2,5ha. Diametru monument = 40m/ Înălțime = 36m.
Inscripții: Pe frontispiciu, cu litere metalice, din cupru: „ÎNTRU SLAVA EROILOR NEAMULUI” Pe cele 32 de plăci metalice, sunt inscripționate numele localităților unde s-au dat lupte: JIU, OLT, SIBIU, COȘNA, CIREȘOAIA, ROBĂNEȘTI, NEAJLOV, DRAGOSLAVE, CÂMPULUNG, PANCIU, RĂZOARE, BRAȘOV, PORUMBACU, MĂRĂȘEȘTI, MĂRĂȘTI, OITUZ, DOAGA, MUSCEL, AMZOCEA, PRUNARU, CERNA, CAȘIN, VALEA UZULUI.
Mențiuni: Ctitori: Societatea națională a femeilor ortodoxe din România. Stare bună de conservare. Între 1973 și 1975 au fost executate lucrări de restaurare (decapare, reacoperire) și de refacere a izolației și a acoperișului.
Bibliografie: Voiculescu, Zefira, „Întru slava eroilor neamului”, Editura Militară, București, 1972.
Categorie: Operă comemorativă de război
Subtip: