Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial

ID: 818
Identificator: MON-01-10695
Nume: Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
Autor: Ştefan
Localizare: În cimitirul bisericii ortodoxe din sat
Datare: 1924
SIRUTA: 1892
Localitate:
Județ:
Descriere: Monumentul, realizat din ciment și marmură, este alcătuit din postament cu trei retrageri, bază profilată în partea superioară și obelisc. Este împrejmuit cu un grilaj din fier. Se află în cimitirul ortodox din localitate. Dimensiuni postament: Î = 130cm/ l = 130cm/ A = 150cm. Dimensiuni bază: 67cm/ 80cm/ 44cm. Dimensiuni monument: 150cm/ 57cm/ 27cm.
Inscripții: Spre vest, pe latura din față: „FRONTUL ROMÂNIEI ȘI LA TISA” NUME DE EROI (7) „FRONTUL ITALIEI” NUME DE EROI (9) „FRONTUL RUSIEI” NUME DE EROI (28) „FRONTUL SERBIEI” NUME DE EROI (4) Spre est: „ACEST MONUMENT S-A RIDICAT ÎN ANUL DOMNULUI 1924 DE PETRU D. PĂCURARIU ȘI SOȚIA SA RAFILA ȘI I.C. BUCUR CU INIMA FRÂNTĂ DE DURERE PENTRU EROII VITEJI FII AI COMUNEI LANCRĂM ȘI ÎN SEMN DE RECUNOȘTINȚĂ ȘI POMENIRE VEȘNICĂ PENTRU JERTFIREA VIEȚII LOR ÎN MARELE RĂZBOIU EUROPEAN 1914-1919 PE DIFERITELE FRONTURI PENTRU APĂRAREA GLIEI STRĂMOȘEȘTI ȘI ÎNTREGIREA NEAMULUI. ÎN VECI POMENIRE”
Mențiuni: Atelier școală: Orăștie. Donatori (Comanditari): Petru D. Păcurariu împreună cu soția și I. C. Bucur.
Categorie: Operă comemorativă de război
Subtip:

Monument al eroilor căzuți în Primul Război Mondial și în Al Doilea Război Mondial

ID: 819
Identificator: MON-01-10696
Nume: Monument al eroilor căzuți în Primul Război Mondial și în Al Doilea Război Mondial
Localizare: În cimitirul ortodox
Datare: 1976
SIRUTA: 8167
Localitate:
UAT:
Județ:
Descriere: Monumentul a fost realizat din ciment în amestec cu mozaic și este alcătuit din postament și obelisc. A fost ridicat în amintirea eroilor români căzuți în luptele purtate în cele două războaie mondiale. Pe fața monumentului este fixată o placă, din marmură, inscripționată cu dedicație. Dimensiuni monument: Bază: Înălțime (h) = 35cm/ lățime (l) = 70cm/ A = 70cm. Înălțime (h) obelisc = 1,80m.
Inscripții: Pe placa din marmură: „SLAVĂ EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI PENTRU ELIBERAREA PATRIEI”
Mențiuni: Donatori (Comanditari): Ridicat prin contribuția localnicilor.
Categorie: Operă comemorativă de război
Subtip:

Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial și în Al Doilea Război Mondial

ID: 820
Identificator: MON-01-10697
Nume: Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial și în Al Doilea Război Mondial
Localizare: În centrul satului
Datare: 1977
SIRUTA: 6235
Localitate:
UAT:
Județ:
Descriere: Monument, realizat din ciment și marmură, alcătuit din postament masiv și obelisc foarte înalt. Pe placa din marmură fixată la partea inferioară a monumentului este inscripționată o dedicație. Monumentul este împrejmuit cu un grilaj din fier. Înălțime (h) monument = 8m.
Inscripții: „ÎN AMINTIREA EROILOR CARE AU FĂCUT SUPREMA JERTFĂ PE CÂMPUL DE LUPTĂ PENTRU REALIZAREA UNITĂȚII NAȚIONALE PENTRU APĂRAREA LIBERTĂȚII ȘI SUVERANITĂȚII PATRIEI”
Mențiuni: Stare bună de conservare. Donatori (Comanditari): locuitorii satului.
Categorie: Operă comemorativă de război
Subtip:

Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial

ID: 821
Identificator: MON-01-10698
Nume: Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
Localizare: În centrul satului
Datare: 1931
SIRUTA: 6226
Localitate:
UAT:
Județ:
Descriere: Monument, realizat din ciment și mozaic, alcătuit din postament, în formă de stea, soclu paralelipipedic, pe care stă corpul crucii încadrat de două colonete, și cruce, de dimensiuni reduse și cu brațele drepte. Monumentul este împrejmuit cu un gard realizat din fier și beton. Înălțime (h) monument = 300cm.
Inscripții: „PENTRU AMINTIREA EROILOR CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE A NEAMULUI 1914-1919” NUME DE EROI (72)
Mențiuni: Stare bună de conservare.
Categorie: Operă comemorativă de război
Subtip:

Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial

ID: 822
Identificator: MON-01-10699
Nume: Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
Localizare: În cimitirul ortodox din Tiur
Datare: 1936
SIRUTA: 1400
Localitate:
Județ:
Descriere: Monument, realizat din ciment și mozaic, alcătuit din postament, în patru trepte, soclu și obelisc care are fixată, la coronament, o cruce cu brațele treflate. Pe obelisc sunt inscripționate o dedicație și nume de eroi. Înălțime (h) obelisc = 180cm.
Inscripții: „ÎN AMINTIREA EROILOR DIN RĂZBOIUL MONDIAL 1914-1918/ TIUR 1936” NUME DE EROI (57)
Mențiuni: Stare bună de conservare. Donatori (Comanditari): locuitorii satului.
Categorie: Operă comemorativă de război
Subtip: